De jaarrekening is een rapport dat inzicht geeft in de financiële positie van een bedrijf en van de financiële prestaties in het boekjaar. De jaarrekening bevat in elk geval een balans en een resultatenrekening met toelichting, maar vaak ook nog aanvullende informatie.

De jaarrekening is in eerste instantie bedoeld voor de ondernemer om inzicht te hebben in het eigen bedrijf. Daarnaast geeft de jaarrekening ook belangrijke informatie voor de belastingaangifte, dus ook voor de belastingdienst is het maken van een jaarrekening nodig.

Ook voor eventuele kredietverstrekkers is de jaarrekening van belang, bijvoorbeeld de bank bij het verstrekken van een bedrijfslening.

Bij het opstellen van de jaarrekening moet natuurlijk zorgvulding gewerkt worden. Voor zeer grote ondernemingen (meer dan 50 personeelsleden en miljoenen omzet) is het gebruik van een accountant verplicht voor het maken en goedkeuren van de jaarrekening. Kleinere bedrijven kunnen ook terecht bij een boekhouder of administratiekantoor zoals Parkstad Administraties voor het maken van de jaarrekening! Hiermee kan op accountantskosten worden bespaard.